Sponsor's Link

วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

การเรียกสินไหมค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถระหว่างซ่อม

ก่อนอื่นขอขอบคุณแหล่งข้อมูลจากประสบการณ์จริงผู้ที่โพสต์ลงใน http://www.lancer-exclusive.com/forums/showthread.php?t=5019 ใน http://pantip.com/topic/30679686 และใน http://insuraia.blogspot.com/2011/08/blog-post.html จึงขอเอามาสรุปเป็นแนวทางให้เข้าใจภาคปฏิบัติสำหรับการเรียกสินไหมค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถระหว่างซ่อม หรือเรียกสั้น ๆ กันว่า "การเคลมประกันรถระหว่างซ่อม"

ผู้ได้รับสิทธิประโยชน์นี้
เมื่อรถที่เราขับไปประสบอุบัติเหตุแล้วเราเป็นฝ่ายถูก เรามีสิทธิ์เรียกร้อง (เคลม) สินไหมทดแทนจากคู่กรณีได้ (ตาม ป.พ.พ แล้ว ถือว่าเป็นฝ่ายถูกละเมิด) และถ้าหากคู่กรณีมีประกันภัยรถยนต์อยู่แล้ว เราสามารถเรียกร้องจากบริษัทประกันภัยของคู่กรณีได้ทันที  (ถ้าประกันไม่ยอมจ่าย ให้ตามจากคู่กรณี ขอให้คู่กรณีตามประกันที่ตนเองใช้บริการ) นอกจากการเรียกสินไหมค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถระหว่างซ่อมแล้ว เรายังสามารถเรียกร้องค่าเสื่อมราคาจากการประสบอุบัติเหตุได้ด้วย

การทำสำเนาที่ไม่ควรพลาด
สิ่งที่สำคัญคือ ทำสำเนาหลักฐานที่เกี่ยวข้องในทุกขั้นตอนเก็บไว้ ดังนั้น
1.       เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้น ควรถ่ายรูปเก็บไว้ทันที เพื่อป้องกันคดีพลิก
2.       หลังจากที่เจ้าหน้าที่บริษัทประกันแจกใบเคลมสำหรับซ่อมแล้ว
a.       ถ่ายสำเนาส่วนหัวใบเคลมของคู่กรณีไว้ (หรือใช้กล้องถ่ายรูป) อย่างน้อยต้องมีหมายเลขใบเคลม รวมถึงสถานที่ขณะออกใบเคลมของเจ้าหน้าที่ประกัน
b.      ถ่ายสำเนาใบเคลมของเราเก็บไว้ก่อนที่จะส่งให้อู่ซ่อมรถของประกัน
3.       ตอนส่งรถเข้าอู่ซ่อม ใบแจ้งซ่อม / รับรถ ต้องระบุวันที่รับรถ (เข้าอู่ซ่อม) ที่ชัดเจน และทำสำเนาเก็บไว้
4.       หลังจากที่ซ่อมเสร็จ ให้ขอสำเนาเอกสารจากอู่ซ่อม ได้แก่
a.       รายละเอียดรายการซ่อม
b.      ใบแจ้งซ่อม / ส่งรถ ต้องระบุวันที่ส่งรถ (ออกจากอู่) ที่ชัดเจน

การรวบรวมค่าใช้จ่ายระหว่างรอรถซ่อม
1.       รวบรวมค่าใช้จ่าย / รายละเอียดที่จะขอสินไหมชดเชยช่วงที่ไม่มีรถใช้เพราะรอซ่อม เช่น
a.       ค่าเดินทางที่เพิ่มขึ้นเพราะขาดรถ
b.      รายได้ที่ขาดหายไปเพราะขาดรถใช้ประกอบอาชีพ (เช่น ขับแท็กซี่ ใช้ในการรับจ้าง)
c.       ค่าเสื่อมสภาพที่อาจจะมี (เช่น บริษัทไม่ยอมเปลี่ยนอะไหล่ แต่ใช้วิธีซ่อม)
2.       การมีหลักฐานของค่าใช้จ่าย จะช่วยให้การเรียกสินไหมมีน้ำหนักขึ้น ใบเสร็จรับเงินต่าง ๆ

ขั้นตอนเรียกสินไหม
1.       แจ้งความจำนงค์ขอยื่นเรียกสินไหมค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถระหว่างซ่อมกับบริษัทประกันคู่กรณี
2.       ถ้าบริษัทประกันไม่ปฏิเสธ โดยทั่วไปจะให้ยื่นเอกสาร (โดยทั่วไปจะให้ส่งทาง fax)
3.       เอกสารที่ต้องเตรียม ได้แก่
a.       หนังสือแจ้งความจำนงค์ (ดูตัวอย่างที่ท้ายบทความนี้) พร้อมสำเนาหลักฐานค่าใช้จ่ายที่เกิด
b.      สำเนาใบเคลมหรือรายละเอียดการซ่อม (ของเรา) และเอกสารที่ระบุวันรับรถและส่งคืนรถ
c.       สำเนาใบเคลมคู่กรณี
d.      สำเนาบัตรบัตรประชาชนพร้อมสำเนาหน้ากรมธรรม์ของเรา (ถ้ามี)
e.      สำเนาทะเบียนรถ
4.       ควรโทรไปสอบถามบริษัทประกันว่าเอกสารที่ส่งไปครบถ้วน ตัวอักษรชัดเจนหรือไม่ ใครรับเรื่อง หมายรับเรื่องที่เท่าไหร่ (จะได้ติดตามเรื่องสะดวกขึ้น) และจะติดต่อกลับเมื่อไหร่

ขั้นตอนหลังเรียกสินไหม
1.       หากพ้นวันที่กำหนดไว้แล้วยังไม่มีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ ให้โทรติดตามเรื่อง (กระทุ้งต่อมความรับผิดชอบ) ก่อนโทร เตรียมหมายเลขรับเรื่องไว้เพื่อความสะดวกรวดเร็ว
2.       หลังเรื่องอนุมัติ มักมีการต่อรองราคา อันนี้เป็นความสามารถเฉพาะตัวของแต่ละบุคคลในการต่อสู้เรียกค่าสินไหมทดแทนให้มากที่สุด (ในขณะที่ฝ่ายบริษัทประกันภัยก็จะจ่ายน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้)
3.       การการต่อรองจบสิ้นด้วยดี บริษัทประกันภัยจะส่ง (fax) ใบตกลงรับค่าสินไหมให้เราลงชื่อยอมรับ (ตามที่ตกลงกันไว้ในข้อที่ผ่านมา) และส่ง (fax) กลับคืนเขาไป
4.       การรับค่าชดเชย อาจจะเป็นเงินสด เช็ค หรือโอนเงินเข้าบัญชี  (แล้วแต่วิธีการของแต่บริษัทไป)

กล่าวโดยสรุปคือ
การเรียกสินไหมทดแทนค่าเสียหายของรถยนต์เป็นสิทธิ์ที่ผู้ถูกละเมิดสามารถกระทำได้ตามกฎหมาย ไม่ว่าผู้ละเมิด (ฝ่ายผิด) จะมีประกันภัยคุ้มครองหรือไม่ก็ตาม ไม่เพียงแต่ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น ยังรวมถึงค่าความเสียหายอื่นที่เกิดขึ้นเพราะการขาดรถใช้ด้วย

ตัวอย่างหนังสือประกอบการแจ้งความจำนงค์ขอเรียกสินไหมค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถระหว่างซ่อม

วันที่  1 เมษายน 2552
เรื่อง ขอเรียกสินไหมค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถระหว่างซ่อม
เรียน  แผนกสินไหมทดแทน
เอกสารแนบ (ถ้ามี)1.  ....
                        2.  ....
ข้าพเจ้า นางถูกชน ไร้ราชรถ เป็นเจ้าของรถยนต์ โตโยโต้ รุ่น โคล่า หมายเลขทะเบียน พรบ 9999 กทม ถูกรถยนต์ยี่ห้อ ฮอนโด้ หมายทะเบียน คปภ 9999 กทม ชนท้ายที่ปากซอยอ่อนนุช 17 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2552 ซึ่งขับโดยคุณ ตาถั่ว ใจถึง
จากเหตุการณ์ดังกล่าว ทำให้รถของข้าพเจ้ามีความเสียหายดังนี้
1.       รายการความเสียหาย 1
2.       รายการความเสียหาย 2
3.       ....บลา ๆ ๆ
ข้าพเจ้าได้จึงได้นำรถยนต์เข้าซ่อมที่ ศูนย์โตโยโต้ สาขาอ่อนนุช ในวันที่ 1 มีนาคม 2552 ซ่อมเสร็จ วันที่ 31 มีนาคม 2552 เป็นเวลา 31 วัน

ข้าพเจ้าทำงานเป็นเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าหลังการขาย โดยปกติจะต้องใช้รถยนต์สำหรับติดต่อลูกค้าทั่วกรุงเทพฯและปริมณฑลทุกวัน ประมาณ 60 กม. / วัน ในระหว่างที่นำรถเข้าซ่อมนั้น ข้าพเจ้าต้องใช้บริการรถแท็กซี่ในการเดินทางแทนและมีความไม่สะดวกในการเดินทางอย่างมาก

ดังนั้น จึงขอเรียกสินไหมดังต่อไปนี้
1. ค่าขาดผลประโยชน์จากการใช้รถ 400 บาทต่อวัน เป็นระยะเวลา 31 วัน รวม 12,400 บาท
2. ค่าเสื่อมสภาพรถจากอุบัติเหตุ 10,000 บาท
รวมทั้งสิ้น 22,400 บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ
ถูกชน ไร้ราชรถ

(นางถูกชน ไร้ราชรถ)

238 ความคิดเห็น:

 1. เป็นประโยชณ์มากเลยครับรถผมโดนชนมาบริษัทประกันพูดจาแย่มากเลยครับในการเรียกค่าเสียประโยชณ์กับเค้าครับ

  ตอบกลับลบ
  คำตอบ
  1. ถ้าคู่กรณีไม่มีประกันเรียกได้มั้ยค่ะ

   ลบ
 2. สุดยอดเลยครับ ได้ประโยชน์มากเลยครับ

  ตอบกลับลบ
 3. โทรถามทั้งประกันเราและคู่กรณีว่ามีรถให้ใช้ระหว่างซ่อมมั้ย สรุปว่าตอบปฏิเสธทั้งคู่ เลยต้องระหกระเหินเดินทางลำบาก เพราะมีภาระต้องรับส่งแม่ทุกวันน่ะค่ะ

  ตอบกลับลบ
 4. ถ้าต้องการรถเช่าระหว่างซ่อมราคาถูก ติดต่อ www.summercarrent.com เลยค่ะ ค่าเช่ารถสามารถนำไปเรียกสินไหมทดแทนได้ค่ะ

  ตอบกลับลบ
 5. รถผมโดนชน ซ่อมเดือนนึง
  ปริ้นเอกสาร ทุกอย่างเรียบร้อย
  ลางานไปยื่น ประกันบอก
  กฏใหม่ ไม่จ่ายรถยนต์ส่วนบุคคล

  ตอบกลับลบ
  คำตอบ
  1. โดนประกันหลอกแล้วครับ ผมแนะนำ ไปฟ้องร้องกับ คปภ ครับ

   ลบ
  2. เพื่อนที่เป็นทนายแนะนำให้ไปร้องที่ คปภ.จังหวัดค่ะ กำลังจะไปพรุ่งนี้ เค้าบอกว่าไม่ต้องเสียค่าทนายและฟ้องร้องให้ยุ่งยาก คปภ.จะช่วยไกล่เกลี่ยให้เราค่ะ เพราะเป็นหน้าที่โดยตรงของ คปภ. ยังไม่หมดระยะเวลาฟ้องร้องเตรียมเอกสารไปเลยค่ะ และแจ้งเค้าด้วยว่าประกันพูดเช่นนี้

   ลบ
 6. สรุปยื่นไม่ได้แล้วใช่มั้ยคะ กำลังจะทำเอกสารเลย
  เพราะรถหนูเพิ่งโดนชนเมื่อวันก่อน ไปเข้าศูนย์ฮอนด้าต้องรอซ่อม 4 เดือน ไม่มีรถใช้เลยและงานก็ต้องใช้รถ
  ออกหาลูกค้าทุกวัน อย่างนี้จะทำไงดีคะ รบกวนผู้รู้ตอบทีค่ะ

  ตอบกลับลบ
  คำตอบ
  1. ยื่นได้ครับ สนใจ IB มาสอบถามได้ที่ fb:Khun Chae Nut Foithong
   ยินดีรับใช้ครับ

   ลบ
  2. ยื่นได้ครับ สนใจ IB มาสอบถามได้ที่ fb:Khun Chae Nut Foithong
   ยินดีรับใช้ครับ

   ลบ
  3. ขอแก้ไขชื่อ FB.เป็น sultan arnut foithong นะครับ

   ลบ
 7. ต้องสอบถามประกันแต่ละเจ้าดูครับ
  ถ้ายื่นไม่ได้เพราะกรมธรรม์เขาไม่คุ้มครองเอง ก็ฟ้องเอาจากคนชนครับ (ถ้าเขาเซ็นต์ยอมรับเป็นฝ่ายผิด)

  ตอบกลับลบ
 8. ของเรานะขอไป 15000 รถซ่อม เกือบสองเดือนได้มาแค่ 6000 บาทเองอะ แถมยังพูดจาไม่ดีด้วยตัวแทนประกันอะ แย่มากสหมงคลประกันภัย

  ตอบกลับลบ
  คำตอบ
  1. เจอ เอเชียประกันภัยเหมือนกัน พูดจาแย่มาก โยกโย้ จะไม่จ่ายให้ด้วย

   ลบ
 9. รถเราเข้าซ่อม ซ่อมมาก้อไม่ได้ดีถูกใจเหมือนของเดิม โทรไปทำเรื่องเตรียมเอกสารเรียบร้อย สินมั่นคงบอกเรียกค่าชดเชยไม่ได้กับรถส่วนบุคคล จบกัน เค้าแค่รับผิดชอบซ่อมให้ใช้การได้ เรียกว่าใช้การได้เหมือนเดิม เเต่ความรุ้สึกเราซื้อรถมาใหม่เพิ่งเปลี่ยนป้ายโดนเค้าชนก้อชำ้ใจล่ะ ซ่อมมายังไงก้อไม่ได้ดี 100%

  ตอบกลับลบ
  คำตอบ
  1. ขอชดเชยจากประกันคู่กรณีนะครับ ไม่ใช่ขอจากประกันฝ่ายเรา

   ลบ
  2. แล้วถ้าคู่กรณีไม่มีประกันละคับ.

   ลบ
  3. สินมั่นคงประหันคู่กรณี แต่เราเรียกไป 30000เค้าให้แค่ 4000เราควรทำไงคะ เพราะรอรถซ่อม 2เดือน ไม่มีรถใช้ (bigbike)แถม ค่างวดรถก็ ต้องจ่าย ฟรีๆ 2 เดือน

   ลบ
  4. สินมั่นคงประหันคู่กรณี แต่เราเรียกไป 30000เค้าให้แค่ 4000เราควรทำไงคะ เพราะรอรถซ่อม 2เดือน ไม่มีรถใช้ (bigbike)แถม ค่างวดรถก็ ต้องจ่าย ฟรีๆ 2 เดือน

   ลบ
  5. ยื่นได้ครับ สนใจ IB มาสอบถามได้ที่ fb:Khun Chae Nut Foithong
   ยินดีรับใช้ครับ

   ลบ
  6. ของเราก็ประกันสินมั่นคงช่างประเมินไปแสนนึงแต่ให้แค่ห้าหมื่นสรุปเราต้องจ่ายส่วนต่างเอง//คู่กรณีไม่มีประกันแล้วจะเรียกร้องกับเขายังไง

   ลบ
  7. ขอแก้ไขชื่อ FB.เป็น sultan arnut foithong นะครับ

   ลบ
 10. ถ้ารถเราถูกชนแล้วหนี เรามีใบแจ้งความละครับ ต้องทำอย่างไรบ้างครับ

  ตอบกลับลบ
  คำตอบ
  1. ในเบื้องต้น ต้องติดตามคู่กรณีมายอมรับข้อกล่าวหาก่อนครับ (ไม่ใช่แค่รับทราบนะครับ)
   ถ้ารถเขามีประกัน ก็ดำเนินการตามบทความนี้ แต่ถ้าไม่มีก็เรียกค่าชดเชยจากคู่กรณีโดยตรงครับ

   ลบ
 11. ผู้ดูแลระบบของบล็อกนำความคิดเห็นนี้ออกแล้ว

  ตอบกลับลบ
 12. ถ้าเอารถเข้าอู่วันที่ 6 ได้รถวันที่ 11 จะสามารถเรียกร้องได้หรือไม่คะ เดี๋ยวจะเห็นว่าจำนวนวันที่ซ่อมน้อย

  ตอบกลับลบ
  คำตอบ
  1. ก็น่าจะน้อยตามจำนวนวัน บางทีอาจจะไม่คุ้มกับเวลาที่เสียไปกับการดำเนินการครับ

   ลบ
 13. ถ้ารถเราโดนชนต้องเอาเข้าซ่อม แล้วเราใช้รถสำรองของที่บ้าน แบบนี้จะเรียกค่าชดไม่ครับเชยได้หรือ

  ตอบกลับลบ
  คำตอบ
  1. เรียกร้องได้ค่ะ ก็เราไม่ได้ใช้รถคันนี้ เพราะถูกคนอื่นละเมิด กระทำการโดยประมาท อย่าไปยอมเสียสิทธิ์ค่ะ

   ลบ
 14. ถ้ารถเราไปชนฟุตบาต กรณีหักหลบ แล้วรถเข้าซ่อมวันที่ 18 พ.ย.56 จนถึงปัจจุบัน 25 มี.ค. 57ยังไม่ได้รถเลย จะเรียกค่าเสียเวลาได้ไหมคะ กรุณาช่วยให้คำตอบด้วยค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

  ตอบกลับลบ
  คำตอบ
  1. การเรียกร้องตามบทความนี้ เราต้องเป็นผู้ถูกกระทำ (คู่กรณีเป็นฝ่ายผิดและคู่กรณีมีประกันอุบัติภัย) แต่ในกรณีที่เราเป็นคนไปชนเอง หรือว่าเป็นฝ่ายผิดเอง อันนี้จะแล้วแต่ข้อตกลงพิเศษ (โปรโมชั่น) ของแต่ละบริษัทครับ

   ลบ
 15. รถซ่อมเสร็จมาเกือบ 4 เดือนแล้ว ประกันยังไม่ยอมอนุมัติการจ่ายเงินเลย ทำอย่างไรดีคะ
  โทรสอบถามแล้วแจ้งว่ากำลังดำเนินการอยู่ จะโทรกลับตลอดเลยคะ ทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้เงินเลย

  ตอบกลับลบ
 16. เกิดขึ้นกับตัวเองแล้วนะค่ะ ทำตามที่แจ้งดังขั้นต้นหมดเลย แต่พอเจรจาต่อรองรับเงินวันนี้กลายเป็นว่าคู่กรณีบริษัทประกันจะจ่ายให้แค่ค่าขาดประโยชน์เท่านั้น ค่าเสื่อมราคามันจะให้เราต่อรองในศาลเจ็บใจมาก บริษัท LMG ชื่อสมพล ค่าขาดประโยชน์นั้นให้เราแค่ 7 วัน เราซ่อมรถจริง 10 วัน มันตัดเราเรียกวันละ 900 ให้เรา 500 สรุปเหตุการณ์ทั้งหมดได้เงินชดเชยแค่ 3500 แย่ว่ะ

  ตอบกลับลบ
  คำตอบ
  1. นี่ก็ LMG กำลังจะไปยื่นพรุ่งนี้ค่ะ เรียกจากคู่กรณี 20,000 บาท ซ่อม 68 วัน คู่กรณีเมาแล้วขับด้วย ใจดีช่วยเขา คู่กรณีก็บอกจะช่วยเต็มที่ พอคดีจบ พลิกลิ้น แถมยังพูดว่าประกันมันบอกไม่ต้องจ่าย อยากได้ให้ไปฟ้องเอา มารยาทดีจริง ดูประกันเสี้ยมกันมา นี่เตรียมเอกสารไป 123,000 กว่า มีอะไร ขาดอะไรใส่หมด อยากได้ อยากลด ไปต่อรองเอา ถ้าจะให้ฟ้อง ก็จะฟ้อง แต่หวังว่าอย่าถึงขั้นฟ้องเลย เสียเวลาอีก

   ลบ
  2. เอาให้หนัก จัดเต็มไปเลยครับ

   ลบ
  3. เอาให้หนัก จัดเต็มไปเลยครับ

   ลบ
  4. เจอเหมือนกันค่ะLMG ชื่อสมพล รถเราซ่อมไป6วันมันตัดเหลือ5วัน ให้วันล่ะ500 ถ้าไม่ตกลงให้ไปฟ้องศาล รถเราใช้งานแต่ไม่มีรถใช้ถือว่าลำบากมาก

   ลบ
 17. รถแท็กซี่ใช้ทำมาหากินทุกวันสามารถเรียกค่าสินไหมได้มากรถบ้านมั๊ยค่ะ.วิริยะบอกมาตรฐาน.นับจากวันที่เริ่มซ่อมแต่รถไปเข้าอู่ประกันเพื่อเตรียมซ่อมต้องรอ 7 วัน.ซึ่งเป็นปัญหาล่าช้าเรื่องการอนุมัติซ่อมระหว่างอู่ประกันกับวิริยะแล้วคนทำมาหากินอย่างเราสามารถเรียกค่าชดเชยตั้งแต่วันที่รถจอดรอซ่อมได้เลยมั๊ยค่ะ.รึว่าต้องเสียรายได้7วันไปฟรีๆเลย..เกือบหมื่นบาทเหมือนกัน.น่ะค่ะ.ขอเป็นข้อมูลหน่อยค่ะ

  ตอบกลับลบ
  คำตอบ
  1. ถ้าประกันช้าเอง ก็น่าจะชดชดส่วนค่าเช่ารถ คงไม่ใช่รายได้ทั้งหมดในช่วงนั้น (เนื่องจากไม่ได้ทุพพลภาพชั่วคราวจนประกอบอาชีพไม่ได้) ถ้าคุยกันไม่รู้เรื่อง ก็ลองติดต่อทาง คปภ. ครับ หรือลองค้นกรณีต่างๆใน http://www.oic.or.th/th/webboard/faq.php ดูครับ

   ลบ
 18. จำนวนวันสูงสุดที่สามารถเรียกเงินชดเชยรายได้.ได้กี่วันค่ะ.ขอบคุณที่ตอบคำถามที่แล้วน่ะค่ะ

  ตอบกลับลบ
  คำตอบ
  1. โดยทั่ไปก็นับจากวันที่เราส่งรถเข้าอู่จนถึงวันที่เขาซ่อมเสร็จพร้อมให้เราไปรับรถออกนั่นแหละครับ ช่วงที่รอก็ต้องรวบรวมใบเสร็จค่าเช่าแท็กซี่ที่ใช้ในการประกอบอาชีพเพื่อเป็นหลักฐานครับ

   ลบ
 19. กำลังจะเอารถเข้าเคลม วันที่ 6.5.57
  รถป้ายแดงโดนชนท้าย วิริประกันภัย สาขาดอนเมือง พนง.ชื่อ พงษ์ศักดิ์ บริการแย่มาก เลยจะเคลมตามที่บอก มีผลยังไงจะเล่าให้ฟังอีกที

  ตอบกลับลบ
 20. เราโดนคู่กรณีฝ่าไฟแดงมาชนประกันของเรากรุงเทพประกันภัยไม่แนะนำว่ามีผลประโยชน์ทดแทนเรารู้จากเพื่อนร่วมงานทำไมประกันถึงไม่แนะนำว่าให้เรียกร้องประกันเรานี้แย่มากเรื่องแบบนี้ถ้าไม่โดนกับตัวเองก้ไม่รู้

  ตอบกลับลบ
 21. รบกวนถามหน่อยค่ะ ค่าเสื่อมสภาพรถจากอุบัติเหตุ เราสามารถคิดคำนวณได้จากอะไรอ่ะค่ะ มีเกณ์การคิดมั้ยค่ะ หรือว่าเราประเมินเอง

  ตอบกลับลบ
  คำตอบ
  1. โดนประกันคู่กรณีถามเหมือนกันเรื่องค่าเสื่อม ว่าเอาเกณฑ์ในมาวัด แล้วเขาไม่ให้ ทำยังไงดีค่ะ ขอรบกวนอธิบายเพิ่มได้มั๊ย อยากรู้มากๆเลยค่ะ

   ลบ
 22. สินมั่นคงชลบุรี เรื่องเยอะ รถเข้าซ่อมที่อู่ 1 เดือน ให้มา 5000 บอกว่าตามเรทที่อู่คิดค่าแรงมาเสียเวลาซ่อม 8 วัน ถ้าจะเอามากกว่า 5000 ต้องไปฟ้องอู่เอาเอง กรณีแบบนี้ เราจะไปฟ้องอะไรที่ไหนได้บ้างค่ะ บริาัทประกันพูดจาเสียความรู้สึกและปัดความรับผิดชอบมาก มันพูดว่า "รถอยู่ในอู่นานเป็นความผิดของสินมั่นคงไหม???" แบบนี้อ่ะ แต่สินมั่นคงเสนอให้ซ่อมอู่ในประกันของมัน ไม่บอกเราด้วยว่าซ่อมอู่นอกได้ แย่ๆๆ มากๆ เลย

  ตอบกลับลบ
  คำตอบ
  1. มันก็จริงที่อยู่ในอู่นานไม่ใช่ความผิดสินมั่นคง และการที่อู่ช้าก้คงไม่ใช่ความผิดเขา แต่มันไม่ใช่เหตุผลที่จะเอามาอ้างว่าไม่รับผิดชอบครับ เพราะมันคนละประเด็น ประเด็นหลักคือ อุบัติเหตุเป็นสาเหตุให้เราขาดประโยชน์ ประกันมีหน้าที่ชดเชยประโยชน์ แนะนำร้องเรียนกับ คปภ. จังหวัดครับ ดูแผนที่ใน http://www.oic.or.th/th/oicsub/region/reg9 ครับ

   ลบ
  2. ใช่ ซ่อมนานไม่ใช่ข้ออ้างที่จะมาลดวัน บ้ามากๆ ใครอยากจะเอารถซ่อมนาน ไม่มีรถใช้ลำบากนะ ยิ่งเคลมเล็กๆ น้อยๆ คนใช้รถไม่ซ่อมหรอก

   ลบ
 23. ขอสอบถามหน่อยนะคะ

  รถเพิ่งเกิดอุบัติเหตุ เมื่อวันเสาร์ ที่ 17 พ.ค. สาเหตุการเกิด คือ มีเศษก้อนปูน ตกอยู่บนทางด่วน รถ 10 ล้อวิ่งผ่านแล้วก้อนปูนนั้นกระเด็นเข้าใต้ท้องรถเราที่ขับตามมา จนทำให้ถาดน้ำมันเครื่องแตก และใต้ท้องรถเกิดความเสียหาย ต้องยกเข้าศูนย์ฮอนด้าเพื่อซ่อม จนกระทั่งวันนี้ ( 21 พ.ค.) รถยังไม่ได้เริ่มทำการซ่อมเลย โทรไปสอบถามกับทาง ศูนย์ เจ้าหน้าที่ตอบมาว่า เพิ่งได้รับการอนุมัติจากทาง บริษัท ประกัน เอ็กซ์ซ่า เมื่อเช้า เลยเพิ่งได้สั่งซื้ออะไหล่ไป แต่ไม่รู้ว่า อะไหล่จะเข้ามาที่ศูนย์เมื่อไร เพราะที่ ซัพพลายเออร์ ก็กำลังเช็คอะไหล่อยู่เหมือนกัน และถ้าอะไหล่เข้ามาเร็ว รถก็อาจจะซ่อมเสร็จสิ้นเดือน และทางศูนย์ก็ไม่มีรถให้ยืมใช้ในขณะรอซ่อมด้วย

  ในกรณีของดิฉัน สามารถยื่นเรื่องเรียกสินไหม ค่าขาดประโยชน์จาการใช้รถระหว่างซ่อม ได้ไหมคะ?

  ตอบกลับลบ
  คำตอบ
  1. ในบทความนี้ เป็นการเรียกจากประกันของคู่กรณีครับ ในกรณีของคุณ xiumei shi นี้ ถ้ารถสิบล้อรับเป็นคู่กรณี ก็เรียกจากประกันของรถสิบล้อครับ แต่เข้าใจว่า กรณีนี้รถสิบล้อคงไม่รับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นหรือไม่ก็แจวหนีไปแล้ว
   ถ้าจะเรียกจริง ๆ คงต้องหาคู่กรณีให้ได้แล้วฟ้องเอากับคู่กรณี (คนทำก้อนปูนหล่นทิ้งไว้ รถที่ขับท่อนปูนกระเด็นใส่รถ ฯลฯ) และคุณ xiumei shi ยังไม่ลงชื่อรับว่าเป็นฝ่ายผิดครับ

   ลบ
  2. ถ้าอย่างนั้น ในกรณีของ ดิฉัน ก็ไม่เข้าเงื่อนไขนี้เลย เพราะ หาคู่กรณีก็ไม่ได้ ใครทำตกหล่นไว้ก็ไม่ทราบ -_-*!

   ขอบคุณ คุณ i-Dea Sarapad มากนะคะ สำหรับคำแนะนำ ^_^

   ลบ
 24. ของผมเป็นรถเก๋งทำประกันชั้น 3 รถจอดอยู่เฉยๆ แล้วมีคู่กรณีมาชน ล้อหลังพังยับครับ ประกันคู่กรณีลากเข้าอู่ตั้งแต่วันที่ชนคือ วันที่ 16 พฤษภาคม 2557 ถึงตอนนี้ ยังไม่ได้เริ่มซ่อมเลยครับ รถก็ต้องใช้ทุกวันไปทำงาน ไปส่งลูกไปโรงเรียน... และทางอู่ออกไบรับซ่อมมาครับแต่ไม่ได้ระบุวันซ่อมเสร็จ (เค้าบอกว่าไม่สามารถระบุได้เพราะเคสใหญ่) แล้วอย่างนี้ ผมจะเรียกสินใหมทดแทนจากคู่กรณีอย่างไรครับ หรือว่า ต้องรอให้ซ่อมเสร็จก่อนครับ....

  ตอบกลับลบ
  คำตอบ
  1. ต้องลองเจรจาดูครับ (ขออภัยครับ ยุ่งกับการหางานใหม่ เลยหายไปนานไม่ได้มาตอบ) ถ้าตกลงกันไม่ได้จริง ลองแจ้งทาง คปภ. ดูครับ

   ลบ
  2. ขอบคุณครับ... ตอนนี้รถยังซ่อมไม่เสร็จเลย 2 เดือนแล้วครับ....
   คงต้องรถให้รถเสร็จเรียบร้อย ค่อยไม่ยื่นขอค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถอะครับ..
   ตอนนี้เลย เช่ารถไปเลย ไม่รู้ว่าประกันเค้าจะจ่ายค่าเช่าให้หรือเปล่า... เช่าวันล่ะ 600 ครับ

   ลบ
 25. กรณีของผม เป็นรถตู้ส่วนบุคคลแต่ทำประกันชั้น1เชิงพาณิชย์ เพื่อใช้รับจ้างทั่วไป ถูกชนท้าย จะสามารถเรียกร้อง ค่าขาดรายได้ ได้มั้ยคับ เพราะรถต้องเข้าอู่ ไม่มีรถใช้ทำมาหากิน ช่วยตอบด้วยครับ ขอบคุณครับ

  ตอบกลับลบ
  คำตอบ
  1. น่าจะกรณีแบบเดียวกับของคุณ Wrang Visavalikitsilp ครับ

   ลบ
 26. ในกรณีของดิชั้น แบ่งเกินเหตุเป็น 2 ใบเคลมๆแรก เป็นผู้ถูกละเมิด ใบเคลมที่2 เป็นผู้ละเมิด และนำรถเข้าซ่อมด้วย 2 ใบเคลม อย่างนี้จะเรียกค่าสินไหมยังไงได้บ้างคะ

  ตอบกลับลบ
 27. สหมงคล ประกันภัยพูดจาไม่ดีเลยครับ แถมยังไม่ดูแลลูกค้าด้วย ผมเจอมากับตัว ขอค่าเสียเวลาให้น้อยมาก วันล่ะ200บาท 30วัน เศร้าจริงๆ

  ตอบกลับลบ
 28. อยากทราบว่าสามารถเรียกร้องสินไหมทดแทนได้ภายในกี่วันนับจากวันที่โดนชน คือรถโดนชนเสียหายเยอะมาก รถซ่อมใช้เวลานานมาก
  แล้วก็อยากทราบว่าสามารถเรียกร้องขอสินไหมทดแทนย้อนหลังได้มั้ย (กรณีรถหมดประกันแล้ว) น่าจะไม่ได้ใช่ป่ะ >,<

  ตอบกลับลบ
 29. ผมไม่แน่ใจเรื่องจำนวนวัน แต่ตามหลักกฎหมายแพ่งแล้วก็ไม่ควรเกิน 2 ปี และไม่เกี่ยวประกันเราหมดแล้วหรือยัง เพราะเป็นความรับผิดชอบของผู้ละเมิดที่พึงมีต่อผู้ถูกละเมิดครับ

  ตอบกลับลบ
 30. รบกวนพี่หน่อยครับ
  เรื่องมีอยู่ว่าโดนรถ CRV ชนท้าย คู่กรณีประกันวิริยะ ออกใบเคมให้ไปซ่อมที่อู่แถวแยกลำลูกกาในซอยศูนย์นิสัย ทางอู่ถ่ายรูปและแจ้งว่ารถผมหาอะไหล่ยาก ในกรณีนี้คือให้ หาอู่ประจำซ่อมเอง หรือ เบิกเงินไปซ่อมเอง หรือให้อู่ซ่อมให้ ในใจตอนแรกคือให้พี่เขาซ่อมให้อะครับ แต่แกพูดทำนองรถเยอะรออะไหล่นานเพราะรถเก่า แกบอกจะเอาไงให้ติดต่อประกันที่คลองหลวงเอา ซึ่งผมก้อคิดว่าจะเบิกเงินซ่อมเองดีกว่า พอโทรไปศูนย์ที่คลองหลวงตลาดไทเขากลับบอกให้ผมไปเอาใบประเมิณราคาที่อู่แยกลำลูกกาผมถามว่าเขาจะออกให้หรอครับ คำตอบบอกอย่างไงก้อออกให้อยู่แล้ว พอโทรไปอู่แยกลำลูกกาบอกให้ผมหาอู่ตีราคาประเมิณเอง แต่ถ้าจะซ่อมกับเขาทิ้งใบเคมแล้วเขาจะสั่งอะไหล่ให้แล้วค่อยรอซ่อมทีหลัง
  คือข้อที่อยากรู้ครับ
  1 ถ้าผมซ่อมเองจะต้องทำอย่างไรบ้าง ต้องเสียเงินให้อู่ทำสีซะที่ใดที่หนึ่งออกใบประเมิณราคาให้หรอครับ แล้วเขาจะทำให้ผมไหม
  2 ราคาเท่าไรจึงจะเหมาะสมครับ
  ปวดหัวมากครับ ให้เขาซ่อมบอกรถเราเก่าอะไหล่รอนาน ซ่อมเองต้องทำไงแม่งก้นไม่บอกโยนไปโยนมา ผมโดนชนมาเสียกับเสียอย่างเดียวกำ รบกวนผู้รู้ช่วยผมหน่อยเถอะครับ
  ผมจะเริ่มจะตรงไหนดี

  ตอบกลับลบ
  คำตอบ
  1. ถ้าจะซ่อมเอง เราก็ขอให้อู่ที่เราจะใช้บริการช่วยประเมินราคาและระยะเวลาที่ใช้ในการซ่อม แล้วเราก็เบิกทีเดียวเลยครับ กรณีนี้อาจจะขอชดเชยค่าเสียเวลาเพิ่มเติมภายหลังไม่ได้ ก็ต้องประเมินให้เหมาะสมครับ

   ลบ
 31. รบกวนปรึกษาค่ะ รถโดนชนท้ายเกิดความเสียหายฝากระโปรง ไฟท้าย สเกิลต์หลัง ติดต่อศูนย์สั่งอะไหล่ก่อนนำเข้าซ่อม เมื่อนำรถเข้าซ่อมใช้เวลาทั้งหมด17วัน ดิฉันทำหนังสือขอชดเชยการขาดผลประโยชน์จากการใช้รถกับสินมั่นคง(คู่กรณี)เป็นค่าเช่ารถของพี่ชายวันละ500x17=8500+ค่าเสื่อม10000รวม18500บาทในวันที่ยื่นเอกสารเจ้าหน้าที่บอกว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่มีค่าเสื่อมส่วนค่าชดเชยจะติดต่อภายหลัง เค้าใช้เวลาในการพิจารณา3อาทิตย์และแจ้งว่า(โทรถาม3ครั้ง)ช่างผู้ชำนาญการประเมินเวลาในการซ่อมรถแค่4วันเท่านั้นและจะให้วันละ450=1800บาท ถ้าไม่พอใจให้ฟ้องเอาแบบนี้จะทำอย่างไรได้บ้างคะ...ขอบคุณค่ะ

  ตอบกลับลบ
  คำตอบ
  1. ถ้าเป็นอู่หรือศูนย์ที่เป็นของบริษัทประกันดำเนินการช้าเอง อาจจะร้องกับ คปภ. ประจำจังหวัดดูครับ แต่กรณีที่เราขอเงินมาซ่อมเอง กรณีนี้อาจจะเจรจายากครับ

   ลบ
 32. กรณีผมเป็นรถ6ล้อสองแถวประจำทาง ถูกรถกระบะข้ามเลนมาชนเสียหายอย่างมากคับ
  รถคู่กรณีมีประกันประเภท3คับ รถผมซ้อมมาแล้วกว่า90วันยังไม่เสร็จคับ รถผมต้องวิ่งรับ-ส่ง ผู้โดยสารทุกวัน วันนึง4-5เที่ยวคับ เดือนๆผมเสียผลประโยชน์เดือนละหลายหมื่นบาท ผมอยากทราบว่าผมจะได้ค่าเสียเวลาระหว่างรถซ้อมไหมคับ (รถผมเป็นรถป้ายเหลืองถูกต้องตามกฏหมายคับ)มีเส้นทางเดินรถที่ชัดเจนคับ

  ตอบกลับลบ
  คำตอบ
  1. ค่าเสียหายที่ได้ คงไม่ใช่มูลค่าของรายได้ทั้งหมดครับ แต่คงเป็นค่าใช้จ่ายที่เพิ่มจากการใช้ทำงาน (แบบคุณ Wrang Visavalikitsilp)

   ลบ
  2. เรียกร้องได้ครับ สนใจ inbox สอบถามได้ที่ fb:Khun Chae Nut Foithong

   ลบ
  3. เรียกร้องได้ครับ สนใจ inbox สอบถามได้ที่ fb:Khun Chae Nut Foithong

   ลบ
  4. ขอแก้ไขชื่อ FB.เป็น sultan arnut foithong นะครับ

   ลบ
 33. เอารถเข้าศูนย์ไปเชคระบบไฟ ตอนเย็นช่างโทรมาบอกทำกระจกรถเราแตก ทางศูนย์บอกเขามีประกันจะรับผิดชอบเอง แต่วันนัดรับรถ ขอเลื่อนเป็น2อาทิตย์ พอครบกำหนด เลื่อนอีก1อาทิตย์ และก็เลื่อนอีก2อาทิตย์ ครบกำหนดรับรถวันเสาร์ เลื่อนอีกขอเป็นอังคาร เราไม่มีรถใช้เป็นเดือนเลย แถมเลื่อนๆตลอด แบบนี้เราเรียกร้องได้ไหม๊ค่ะ ไม่มีรถใช้ลำบากมากต้องยืมรถพี่สาวมาใช้ |-| ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

  ตอบกลับลบ
  คำตอบ
  1. กรณีนี้ ประกันของเขาน่าจะเป็นประกันอุบัติเหตุสำหรับสถานประกอบการ คงต้องเจรจา (วิน) กับอู่แทนครับหรือ สคบ. ครับ

   ลบ
 34. ถ้าไม่มีใบเคลมของคู่กรณีจะเรียกร้องได้มั้ยครับ

  ตอบกลับลบ
 35. น้องผมโดนรถเก๋งเปิดประตูมาชนครับเลือดคลั่งในสมองเย็บปากอีก 20 เข็มแต่คุ่กรณียอมรับผิดทุกอย่างครับแล้วอีกอย่างประกันเข้าชั้น 1 รถน้องผมก็เข้าศูนย์ไปแล้วน้องถึงต้องหยุดเรียน 3-4 เดือนและอาจจะดร๊อปได้เพราะสมองยังไม่เข้าทีความจำยังไม่ดี สามารถเรียกร้องประโยชน์อะไรได้มั้งอะครับ

  ตอบกลับลบ
  คำตอบ
  1. โดยเบื้องต้นก็จะมีค่าใช้จ่ายที่ได้รับจาก พรบ. และชั้นประกันชั้น 1 ของคู่กรณีในกรณีของทุพลภาพชั่วคราว หากสูงสุดที่ตามวงเงินที่ประกันจ่ายให้ยังไม่เพียงพอ ก็อาจจะขอเจรจากับคู่กรณีครับ

   ลบ
  2. สนใจ inbox สอบถามได้ที่ fb:Khun Chae Nut Foithong

   ลบ
  3. ขอแก้ไขชื่อ FB.เป็น sultan arnut foithong นะครับ

   ลบ
 36. รถพังทีไรเป็นเรื่องทุกทีชอบมีกลิ่นตัวอ่ะเวลารอช่างนานๆๆๆๆแต่เดียวนี้หายแล้วเราใช้แป้งFICระงับกลิ่นตัวได้ดีมากเลยอ่ะ

  ตอบกลับลบ
 37. รบกวนด้วยครับ รถผมชนหน้าหลัง คือข้างหน้าผิดที่ยูเทินคอสะพานทำไห้รถผมชน ตามด้วยสิบล้อเบรคไม่ทันอัดรถผมไปครึ่งนึง สรุปขึ้นโรงพักโดนปรับทั้งหน้าและหลังยกเว้นผม ทีนี้ประกันไห้ผมไปซ่อมที่อู่ในเครือ มันก็ยกรถไปเพราะเละมาก ปรากฎว่าซ่อมทั้งหมด160วันผมก็ตามตลอด พอเรียกสินไหมทดแทน ผมยื่นเอกสารเรียกเท่ากันนะทั้ง2บริษัท วันละ1000 ×160วัน วิริยะข้างหน้ามันบอกของมันซ่อมนิดเดียวไห้14วัน วันละ3ร้อย เลวมาก ส่วนด้านหลังสินมั่นคงมันบอกตัดต่อท้ายไม่เกิน 3อาทิตย์ ไห้21วัน วันละ3ร้อย เลวยิ่งกว่า แล้ววันที่เหลือ อีก125วันใครจะรับผิดชอบครับ ผมจะเรียกร้องได้ที่ไหนครับ มันขู่ผมอีกว่าถ้าผมฟ้องศาลถ้าผมแพ้ผมจะไม่ได้อะไรแถมยังเสียอีก กรณีผม ผมมี%จะชนะไหมครับถ้าต้องฟ้องจริงๆ ขอบคุนครับ

  ตอบกลับลบ
  คำตอบ
  1. เบื้องต้นลองร้องเรียนกับคปภ.ก่อนครับ

   ลบ
  2. สนใจ inbox สอบถามได้ที่ fb:Khun Chae Nut Foithong

   ลบ
 38. เบื่อไหมเวลารถพังแล้วรอนานๆๆๆนะรอนานแล้วร้อนแล้วมีกลิ่นตัวดีนะที่เดียวนี้เราใช้แป้งFICระงับกลิ่นกายใช้แล้วดีมากๆๆไม่มีกลิ่นตัวเลย

  ตอบกลับลบ
 39. สวัสดีค่ะ ขอปรึกษาหน่อยค่ะ คือขับรถคว่ำลงข้างทาง เพราะฝนตกหนักมากๆ(ไม่มีคู่กรณี)
  รถเสียหายหนักพอดู จึงโทรเรียกประกันแล้วเอาเข้าอู่ ซึ่งใช้เวลาซ่อมนานจนป่านนี้อะไหล่ยังมะครบเลยและ
  ได้กินเวลามา 5-6เดือนแล้ว ดิฉันทำประกันชั้น 1(วงเงิน 600,000บาท)น่ะค่ะ
  กรณีนี้เรียก"สินไหมค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถระหว่างซ่อม" ได้ไหมค่ะ
  ...แล้วก้อ ดิฉันถามอู่ว่าประเมิณราคาคร่าวๆไปเท่าไหร่ อู่ให้รายละเอียดมาประมาณ เกือบ2แสน
  แต่ประกันอนุมัติให้แค่ 5หมื่นบาท อย่างนี้จะเรียกร้องอะไรได้บ้าง
  ปล.เจ็บใจที่สุดเลย ตอนนี้ (-*-)

  ตอบกลับลบ
  คำตอบ
  1. กรณีไม่มีคู่กรณี ต้องดูจากเงื่อนไขกรมธรรม์ครับว่าระไว้ตรงส่วนนี้หรือไม่ครับ

   ลบ
 40. สวัสดีค่ะ ดิฉันโดนรถเมล์ชนท้ายนะคะ และไม่ได้ถ่ายรูปใบเคลมส่วนของอีกฝ่ายมาด้วยนะคะ แบบนี้พอยื่นเอกสารได้มั้ยคะ

  ตอบกลับลบ
  คำตอบ
  1. เขารถเมล์รับเป็นคู่กรณีแล้ว ก็น่าจะลองติดต่อดูครับ

   ลบ
 41. ช่วยแนะนำด้วยคับ รถมผมจอดอยุ่ริมฟุตบาท และมีรถกระบะจอดอยุ่ด้านหลัง
  จากนั้นมีสิบล้อวิ่งด้วยความเร็วสูงมาชนท้ายรถกระบะ แล้วก้มาชนรถผมอีก
  ท้ายยุบสภาพยับเยินครับ และผมได้รับบาดเจ็บด้วย ผมจะสามารถเรียกร้องอะไรได้บ้างครับ แล้วถ้าผมต้องการเปลี่ยนรถใหม่มีวิธีการใดบ้างครับ ผมเห็นสภาพรถแล้วซ่อมกลับมาคงไม่เหมือนเดิม ช่วยเเนะนำด้วยครับ

  ตอบกลับลบ
  คำตอบ
  1. สนใจ inbox สอบถามได้ที่ fb:Khun Chae Nut Foithong

   ลบ
  2. ขอแก้ไขชื่อ FB.เป็น sultan arnut foithong นะครับ

   ลบ
 42. ผมโดนรถสิบล้อมาชนท้าย รถผมจอดอยุ่เฉยๆ ริมฟุตบาทครับสภาพยับเยินเลยผรถผมออกมาได้ประมาณปีนิดๆครับ ประกันและ พรบ.ขาดพอดี ผมได้รับบาดเจ็บด้วยครับ ผมจะเรียกร้องอะไรได้บ้างครับ แล้วถ้าผมต้องการเปลี่ยนรถใหม่จะได้ไหมครับมีวิธีการใดบ้าง เพราะผมเห็นสภาพแล้วกลับมาก้คงไม่เหมือนเดิม ขอคำแนะนำด้วยครับ

  ตอบกลับลบ
  คำตอบ
  1. โดยทั่วไปก็ค่ารักษา ค่าชดเชยกรณีทุพลภาพชั่วคราว ค่าซ่อมรถ และค่าขาดประโยชน์
   กรณีรถสิบล้อมีประกัน และรับผิดเป็นคู่กรณีแล้ว ก็เรียกจากประกันคู่กรณีครับ แต่ถ้าเห็นว่าไม่เป็นธรรม ก็อาจจะร้องเรียนกับ คปภ. ครับ

   ลบ
  2. สวัสดีครับผมมีเรื่องจะปรึกษาครับ รถผมประกันชั้น1ครับ คู่กรณีเป็นฝ่ายผิดครับเพราะมาตัดหน้ารถผมแต่รถไม่มีประกันครับ เราจะเรียกสินไหมจากใครครับ 10วันแล้วครับประกันยังไม่อนุมัติให้ทางอู่ซ่อมเลย บอกว่าคนอนุมัติลาพักร้อนครับ ประกันของคุ้มภัยครับ

   ลบ

  3. สนใจ inbox สอบถามได้ที่ fb:Khun Chae Nut Foithong

   ลบ
 43. เรียกสินไหมค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถระหว่างซ่อม หากเราเป็นฝ่ายผิดจะเรียกร้องได้ไหมคะ..?

  ตอบกลับลบ
  คำตอบ
  1. กรณีเป็นฝ่ายผิด ถือเป็นความประมาทของเราเองครับ ดังนั้น ก็ต้องดูเงื่อนไขกรมธรรม์ของเราเองเป็นหลัก โดยทั่วไปมักชดเชยในรูปโปรโมชั่นว่ามีรถใช้ระหว่างซ่อม

   ลบ
 44. เรียนปรึกษาคะ. ถูกชนท้าย เมื่อวันที่ 17เมษายน 2557 เข้าซ่อมอู่วันที่18เมษายน 2557 ประกันวิริยะ ชนท้ายวิริยะคะ ดิฉันเป็นฝ่ายถูก. รอรถซ่อมนานมาก. เป็นเวลา 5 เดือน. เพราะเพิ่งรับรถออกจากอู่ วันที่ 18กันยายน 2557 นี้เองคะ. ไปยื่นเรื่องขอสินไหมทดแทนระหว่างซ่อม ทางประกันวิริยะเสนอมาให้แค่ 10000บาท ไม่พอใจมากเลยคะ แบบนี้เราสามารถไปฟ้องร้องได้ไหมคะ

  ตอบกลับลบ
  คำตอบ
  1. ถ้าเหตุผลที่ซ่อมนานมาจากบริษัทประกันโดยตรง สามารถร้องเรียนผ่าน คปภ.ได้ครับ (http://www.oic.or.th)

   ลบ
  2. เพิ่งได้เอกสารครบ ไปยื่นเรื่องแล้ววันนี้. นัดคุยกับทางวิริยะวันอังคารคะ. :)
   ขอบคุณนะคะ :)

   ลบ
  3. เรียกร้องได้ครับ สนใจ inbox สอบถามได้ที่ fb:Khun Chae Nut Foithong

   ลบ
 45. การขอสินไหมทดแทนระหว่างซ่อม สามารถขอได้ที่ บ.ประกันที่เราทำอยู่หรือคูกรณี ครับ และเอกสารการรับผิดของทางคู่กรณีก็ไม่ได้ขอไว้มีเำพียงใบเคลมซึ่งระบุว่าเราเป็นฝ่ายถูก,ใบรับรถของอู่ฯ,ใบประเมินราคาซ่อมและอนุมัติให้ซ่อม,ใบแสดงรายการซ่อม เพียงพอรึไม่อย่างไร ขอบคุณครับ

  ตอบกลับลบ
  คำตอบ
  1. เรียกจากประกันของคู่กรณีครับ

   ลบ
 46. รถยนต์ผมโดนชนท้าย ในระหว่างช่อมผมเช่ารถมาขับวันละ1000ประกันคู่กรณีจะจ่ายไห้ผมไหม

  ตอบกลับลบ
  คำตอบ
  1. โดยทั่วไปมักจ่ายน้อยกว่าที่ขอ ประกันมักมีข้อบ่ายเบี่ยงครับ

   ลบ
 47. ผมโดนชนแล้วหนีแต่สามารถตามไปเอาทะเบียนมาได้ เบื้องต้นตอนนี้อยู่ในระหว่างส่งหมายเรียก
  และตรวจสอบแล้วรถคันนี้ออกจากศูนย์เดียวกันกับผมและน่าจะใช้ประกันเดียวกันด้วย

  ขอสอบถามหน่อยนะครับว่าหากประกันเดียวกันสามารถเรียกค่าสินไหมได้หรือไม่ และหากคู่กรณีไปซ่อมอู่ข้างนอกและไม่รับความผิด เราสามารถดำเนินการอะไรได้บ้างครับ

  ตอบกลับลบ
  คำตอบ
  1. ได้ครับ ไม่เกี่ยวว่าเป็นประกันเจ้าเดียวกันหรือคนละเจ้าครับ

   ลบ
 48. รถเพิ่งถูกชนเมื่อ10/11/57เป็นรถส่วนบุคคลค่ะแต่แฟนขับวินมร์ไซด์ก็ใช้ส่งลูกค้าบ้างแบบนี้เรียกค่าสินไหมได้หรือป่าวค่ะ

  ตอบกลับลบ
 49. ดีค่ะ โดนชนท้ายมาค่ะเกือบตาย ประกันคู่กรณี วิริยะค่ะ ตอนนี้รถพังหมดช่วงล่างไม่เหลือ เราบอกประกันจะซ้อมศูน แต่เขาบอกมีส่วนต่างพี่ต้องจ่ายเองนะ ของเหลวในรถไม่รับผิดชอบ ตอนนี้เช่ารถใช้งานเป็นผู้รับเหมา เสียงานงานโดนยกเลิกไปหลังหนึ่ง ตอนนี้ติดใจเรื่องของเหลว ซ้อมศูน ค่าเช่ารถ รบกวนแนะนำด้วยนะค่ะ

  ตอบกลับลบ
  คำตอบ
  1. เรียกร้องได้ครับ สนใจ inbox สอบถามได้ที่ fb:Khun Chae Nut Foithong

   ลบ
  2. ขอแก้ไขชื่อ FB.เป็น sultan arnut foithong นะครับ

   ลบ
 50. รบกวน หน่อยค่ะ
  วันที่ 21 กันยา 57พ่อ โดน รถชน ที่ เกาะสมุย อาการ หนักพอสมควร ...แต่ตอนนี้ ดี ขึ้นแร้ว คุยกับ บ. ประกัน คู่กรณี มา แร้ว 1 ครั้ง เมื่อ 1 พ. ย. 57 ....เรียก ค่าสินไหม 7 แสน..ตัวแทน ประกัน บอก ต้อง เอา ตัวเลข ยื่นสนง. ใหญ่ รอพิจารณา ปะ มาน 2-3 อาทิด ..แต่ตอนนี้ ผ่านมา1 เดือน แร้ว ยังไม่คืบหน้า เรยค่ะ...ทักไลน์ ไปถาม บอกว่า จะเชคให้ แต่ ก้ เงียบหาย

  รบกวน ถาม หน่อย ค่ะ ว่า ต้อง ทำไง ต่อ
  เวลา มัน ผ่าน มา นานไป มั้ย
  หรือ เรา ต้อง รอ ต่อไป
  ทั้งที่เรา เปน ฝ่ายถูก ที่กลับต้องมารอ
  เพราะ ที่บ้านค่อนข้างลำบาก พ่อเป็นหัวหน้าครอบครัว

  ((คู่กรณี ไม่พูดอะไร เรยค่ะ นั่งเงียบอย่างเดียว ปะกันพูดเองหมด)))
  บ. เมืองไทยปะกันภัย
  ขอบคุณมากค่ะ

  ตอบกลับลบ
  คำตอบ
  1. สนใจ inbox สอบถามได้ที่ fb:Khun Chae Nut Foithong

   ลบ
  2. ขอแก้ไขชื่อ FB.เป็น sultan arnut foithong นะครับ

   ลบ
 51. การฟ้อง อนุญาโตตุลาการ ยุ่งยากหรือเปล่าคะ เพราะว่ารถยนต์ดิฉันโดนชนท้าย รถซ่อม 60 วัน เรียกค่าขาดผลประโยชน์ไป 56000 เนื่องจากทั้งแท็กซี่และเครื่องบินเดินทาง บริษัทสัญญาประกันภัยจ่ายให้แค่ 3000 ร้อง คปภแล้ว ให้เพิ่มมาอีก 1000 เป็น 4000 บาท ไม่ยอมความพนักงาน คปภ แนะให้ฟ้อง ใครเคยมีประสบการณ์ในการยื่นฟ้องรบกวนช่วยตอบด้วยนะคะ

  ตอบกลับลบ
  คำตอบ
  1. อยากทราบเหมือนกันครับ เพราะพึ่งโดนชนมา ประกันบอกประมาณ 2 เดือน แล้วผมใช้รถตลอดทุกวัน เผื่อได้เงินน้อย รบกวนผู้รู้ช่วยตอบด้วยครับ อยากรู้เป็นกรณีศึกษา

   ลบ
  2. สนใจ inbox สอบถามได้ที่ fb:Khun Chae Nut Foithong

   ลบ
  3. ขอแก้ไขชื่อ FB.เป็น sultan arnut foithong นะครับ

   ลบ
 52. รถมีประกันชั้น1โดนมอไซ ยัอนศรมาชน เราเป็นฝ่ายถูก แต่คู่กรณี มีแต่พรบ.เราสามารถเรียกค่าชดเชยได้ใหมค่ะ? และถ้าเรียกจากใหนค่ะ รบกวนด้วยจ้า

  ตอบกลับลบ
 53. แนะนำสาระน่ารู้ เกียวกับประกันภัยรถยนต์ มอเตอร์ไซด์ ราคา ต่าง ชั่น 1-2-3 ข้อเปรียบเทียบต่างๆ ได้ที่ ประกันภัยรถยนต์ ราคา

  ตอบกลับลบ
 54. สวัสดีค่ะ พอดีอยากสอบถามเกี่ยวกับเรื่องการซื้อประกันชั้น1ค่ะ คือว่าดิฉันซื้อประกันชั้น1 กับ บ.สินมั่นคงผ่านนายหน้าคือ บ.ทีที เซอร์วิสฯ โดยตกลงกันคือ ป.1 ซ่อมศูนย์ แต่เมื่อไปแจ้งเคลมปรากฏว่า ในกรมธรรม์เป็น ป.1 ซ่อมอู่ ทั้งๆที่ตกลงทำ ป.1 ซ่อมศูนย์ หลักฐานที่มี คือ ใบคำขอเอาประกันที่ทางบริษัทส่งมาให้ดูนั้น เป็น ป.1 ซ่อมศูนย์ แต่ในกรมธรรม์กลับเป็นซ่อมศูนย์ เสียความรุสึกสุดๆ พอไปถามที่สาขาของสินมั่นคง เค้าก็บอกว่าเค้าไม่ทราบ ต้องติดต่อตัวแทนหรือคนที่ขายให้เรา แต่ปรากฏว่า ติดต่อยังงัยก็ไม่ได้ มีแต่พนักงานคนอื่นโทร.กลับมา ไปๆมาๆก็บอกดิฉันว่าพนักงานคนนี้ออกแล้ว ถูกลูกค้าฟ้องหลายคน เฮ้อ!
  คือดิฉันอยากจะถามว่า ดิฉันสามารถดำเนินการหรือทำอย่างไรได้บ้างคะ ทำไมต้องโดนหลอกอย่างนี้ด้วย เสียความรุสึกที่สุด รถต้องไปซ่อมอู่ ทั้งๆที่ซื้อประกันซ่อมศูนย์ แต่ตอนนี้ยังไม่ได้ซ่อม แต่ไปเอาใบเคลมมาไว้แล้ว แล้วก็เลยได้ทราบว่าโดนซ่อมอู่นี่ล่ะค่ะ
  รบกวนด้วยนะคะ ว่าดิฉันควรทำอย่างไร เพราะรุสึกว่าไม่ยุติธรรมเลยค่ะ ถูกหลอกเต็มๆเลย รบกวนด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

  ตอบกลับลบ
 55. วันนี้ไปทำเรื่องเรียกร้องค่าสินไหมกรณีเสียผลประโยชน์จากการใช้รถ ก็ถูกวิริยะปฎิเสธครับ ให้เหตุผลว่ารถส่วนบุุคลไม่จ่ายครับ ให้ไปแจ้งความ และร้องเรียนกับ คปภ. เอาเอง

  ตอบกลับลบ
  คำตอบ
  1. เรียกร้องได้ครับ สนใจ inbox สอบถามได้ที่ fb:Khun Chae Nut Foithong

   ลบ
  2. ขอแก้ไขชื่อ FB.เป็น sultan arnut foithong นะครับ

   ลบ
 56. สอบถามครับ ได้นำรถเข้าอู่ในเครือประกันทางอู่ตรวจสอบแล้วใช้เวลาประมาณ7วันจึงสอบถามว่าสมารถทำเรื่องเรียกร้องค่าเสียประโยชน์ในการใช้รถได้หรือไม่ ทางอู่ตอบว่าไม่ได้ซ่อมอู่ในเครือประกัน เลยเช็คกับทางประกันตอบมาเหมือนกัน อยากทราบว่าเท็จจริงประการใด

  ตอบกลับลบ
 57. รบกวนสอบถามครับ รถที่ใช้อยู่แล้วถูกชนเป็นรถของคุณแม่ครับ แล้วจะสามารถเรียกค่าเสียประโยชน์ได้ไหมครับ

  ตอบกลับลบ
 58. สอบถามค่ะรถประกัน ป1.ถ้ารถซอ้มยังไม่เกินทุนประกันเราตอ้งเสียค้าซอ้มดว้ยมั่ยค่ะ

  ตอบกลับลบ
 59. รบกวนถามต่อค่ะกรณีซอ้มรถช้ามากใช้เวลาซอ้ม5-6เดือนเราจะเรียกรอ้งอะไรได้บา้งค่ะ

  ตอบกลับลบ
  คำตอบ
  1. เรียกร้องได้ครับ สนใจ inbox สอบถามได้ที่ fb:Khun Chae Nut Foithong

   ลบ
  2. ขอแก้ไขชื่อ FB.เป็น sultan arnut foithong นะครับ

   ลบ
 60. รบกวนสอบถามหน่อยคับ คือรถผมโดนชนท้าย (รถตู้) ตอนลงบันทึกประจำวันประกันของคู่กรณีบอกว่าเราสามารถเรียกร้องค่าเสียประโยชน์ได้ทั้งหมด เน้นนะคับว่าเค้าบอกว่าทั้งหมด เราเลยไม่คิดไร แต่พออีก2วันนัดรับรถ เราเลยโทรหาประกันของคู่กรณี เค้าแจ้งเราว่าสามารถจ่ายให้เราได้วันละ 300 - 500 บาท ผม งง มากเลยคับไม่รู้จะทำเช่นไร เพราะรถผมซ่อมทั้งหมด 16 วัน ซึ่งทางบริษัทจ้างผมเดือนละ 75000 บาท หรือวันละ 2500 โดยในสัญญาระบุว่าถ้ารถผมไม่สามารถทำงานได้ ผมต้องจัดหารถแทน ซึ่งผมก็หารถแทน โดยผมจ้างรถแทนในราคาวันละ 2500 เช่นกัน 16 วันผมใช้เงินตัวเองจ่าย 40000 บาท ถ้าเค้าจ่ายให้ผมวันละ 300 คือ 4800 บาท ซึ่งมันต่างกันมาก ผมรองคุยกับคู่กรณีและก็ไม่ยอมเจรจาชดใช้ในส่วนที่เหลือ ผมต้องทำอย่างไรดีคับ

  ตอบกลับลบ
  คำตอบ
  1. ขอแก้ไขชื่อ FB.เป็น sultan arnut foithong นะครับ

   ลบ
  2. สนใจเรียกร้องติดต่อมาได้ครับ

   ลบ
 61. ผู้เขียนนำความคิดเห็นนี้ออก

  ตอบกลับลบ
 62. ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ค่ะ ศูนย์บริการรถเช่าระหว่างซ่อมซัมเมอร์คาร์เร๊นต์
  www.summercarrent.com เราเป็นศูนย์ให้บริการเช่ารถใช้ระหว่างซ่อมโดยตรง ราคาถูกพร้อมประกันภัย สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ของเราได้เลยค่ะ ขอบคุณค่ะ

  ตอบกลับลบ
 63. ถ้ายื่นค่าขาดผลประโยชน์จากการใช้รถไปแล้วไม่ได้ตามยอดที่ต้องการให้ไปฟ้องที่ คปภ. ต้องดำเนินยังไวบ้างครับ

  ตอบกลับลบ
  คำตอบ
  1. สนใจ inbox สอบถามได้ที่ fb: sultan arnut foithong นะครับ

   ลบ
 64. ถ้ายื่นค่าขาดผลประโยชน์จากการใช้รถไปแล้วไม่ได้ตามยอดที่ต้องการให้ไปฟ้องที่ คปภ. ต้องดำเนินยังไวบ้างครับ

  ตอบกลับลบ
  คำตอบ
  1. สนใจ inbox สอบถามได้ที่ fb: sultan arnut foithong นะครับ

   ลบ
 65. ถ้ายื่นค่าขาดผลประโยชน์จากการใช้รถไปแล้วไม่ได้ตามยอดที่ต้องการให้ไปฟ้องที่ คปภ. ต้องดำเนินยังไวบ้างครับ

  ตอบกลับลบ
  คำตอบ
  1. ผู้เขียนนำความคิดเห็นนี้ออก

   ลบ
  2. สนใจ inbox สอบถามได้ที่ fb:sultan arnut foithong นะครับ

   ลบ
 66. รถพ่อถูกชน ตั้งแต่มี.ค 2557 เป็นฝ่ายถูก ตอนนี้ยังซ่อมไม่เสร็จเลยคะ ทำเรื่องทันมั้ยค่ะ ทำแทนพ่อได้มั้ยค่ะ

  ตอบกลับลบ
 67. เพิ่งโดนชนมาวันนี้อะค่ะ เอาไปเข้าอู่แล้ว แต่ต้องรออะไหล่ ทางอู่เค้าเลยให้เอารถออกมาก่อน แต่เค้าไม่ได้ออกใบให้ว่าจะต้องซ่อมกี่วัน แต่รถยังไงก้อใช้ไม่ได้อยู่ดีเพราะข้างหลังยุบ แต่จะใช้รถที่บ้านอะค่ะไม่ได้ไปเช่ารถ ในกรณีที่เราไม่มีบิลค่าใช้จ่าย จะต้องเรียกร้องยังไงคะ ยังไงรบกวนตอบหน่อยนะคะ

  ตอบกลับลบ
  คำตอบ
  1. สนใจ inbox สอบถามได้ที่ fb: sultan arnut foithong นะครับ

   ลบ
 68. สอบถามผู้รู้นะครับ รถผมโดนชนท้ายเหตุเกิดที่จังหวัดลำพูน จะยื่นเอกสาร หลักฐานประกอบ กรณีเรียกชดใช้ประโยชน์จากการใช้รถที่บริษัทประกันภัยคู่กรณี จำเป็นต้องยื่นที่สำนักงานใหญ่อย่างเดียวหรือสาขาที่ต่างจังหวัดได้ มีใครทราบช่วยตอบด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับ

  ตอบกลับลบ
  คำตอบ
  1. สนใจ inbox สอบถามได้ที่ fb: sultan arnut foithong นะครับ

   ลบ
 69. ผู้เขียนนำความคิดเห็นนี้ออก

  ตอบกลับลบ
 70. ผู้เขียนนำความคิดเห็นนี้ออก

  ตอบกลับลบ
 71. รบกวนสอบถามผู้รู้ค่ะ:รถถูกชนเข้าศูนย์ซ่อมวันที่ 12/12/57-17/03/58 แต่ ณ วันนี้ 7/11/58 ยังไม่ได้ติดต่อประกันคู่กรณีเพื่อขอค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถเลย พอมาอ่านกระทู้แล้วเสียดาย ถ้าจะยื่นขอค่าขาดประโยชน์ดังกล่าวตอนนี้ทันมั้ยคะ ต้องภายในกี่เดือน กี่ปีคะ ยังไงรบกวนตอบหน่อยนะคะ ขอบคุณค่ะ

  ตอบกลับลบ
  คำตอบ
  1. จะต้องรอไห้ รถ ซ่อมเสร็จก่อน ถึงจะสามารถยืน ได้ครับ เพราะจะได้มี หลักฐานชัดเจนว่า เรา เอารถ เข้าซ่อม เป็นเวลา กี่วันครับ ส่วนเรื่องระยะเวลา นี้ ต้องรอไห้ ผู้รู้มาตอบครับ

   ลบ
  2. สนใจ inbox สอบถามได้ที่ fb: sultan arnut foithong นะครับ

   ลบ
 72. รบกวนสอบถามผู้รู้ค่ะ:รถถูกชนเข้าศูนย์ซ่อมวันที่ 12/12/57-17/03/58 แต่ ณ วันนี้ 7/11/58 ยังไม่ได้ติดต่อประกันคู่กรณีเพื่อขอค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถเลย พอมาอ่านกระทู้แล้วเสียดาย ถ้าจะยื่นขอค่าขาดประโยชน์ดังกล่าวตอนนี้ทันมั้ยคะ ต้องภายในกี่เดือน กี่ปีคะ ยังไงรบกวนตอบหน่อยนะคะ ขอบคุณค่ะ

  ตอบกลับลบ
 73. รบกวนสอบถามผู้รู้ค่ะ:รถถูกชนเข้าศูนย์ซ่อมวันที่ 12/12/57-17/03/58 แต่ ณ วันนี้ 7/11/58 ยังไม่ได้ติดต่อประกันคู่กรณีเพื่อขอค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถเลย พอมาอ่านกระทู้แล้วเสียดาย ถ้าจะยื่นขอค่าขาดประโยชน์ดังกล่าวตอนนี้ทันมั้ยคะ ต้องภายในกี่เดือน กี่ปีคะ ยังไงรบกวนตอบหน่อยนะคะ ขอบคุณค่ะ

  ตอบกลับลบ
  คำตอบ
  1. ผู้เขียนนำความคิดเห็นนี้ออก

   ลบ
  2. สนใจ inbox สอบถามได้ที่ fb: sultan arnut foithong นะครับ

   ลบ
 74. ไม่มีใบเคลมของคู่กรณี เอกสารจะขาดความสมบูรณ์มั๊ยคะ พอดีเรื่องเกิดผ่านมาแล้วแต่ยังไม่เอารถไปซ่อมเลย น่าจะใช้เวลาประมาณ 2 อาทิตย์ในการซ่อม

  ตอบกลับลบ
 75. โดนชนท้ายค่ะ เป็นฝ่ายถูก คู่กรณีเป็นประกันชั้นสาม ของดิชั้นประกันชั้นหนึ่ง ของสินมั่นคงทั้งคู่ ไม่มีสำเนาใบเคลมของคู่กรณี รถดิชั๊นอยู่ระหว่างซ่อม (อู่ในเครือสินมั่นคง) กรณีนี้ถ้าจะเรียกสินไหมชดเชย น่าจะได้มั๊ยคะ (เอกสารคู่กรณีไม่มี) ช่วยแนะนำด้วยค่ะ

  ตอบกลับลบ
  คำตอบ
  1. สนใจ inbox สอบถามได้ที่ fb: sultan arnut foithong นะครับ

   ลบ
 76. รถกระบะโดนชนค่ะ คู่กรณีเป็นฝ่ายผิด มีอาชีพขายของต้องใช้รถขนของทุกวัน พอรถซ่อมก็ไม่ได้ขายของเลย ขาดรายได้ไปหลายวัน ถ้ากรณีแบบนี้ เราจะเรียกร้องค่าเสียหายอย่างไรคะ
  เพราะเราไม่มีใบเสร็จเรื่องค่าใช้จ่ายจ่ายการเดินทาง......กำลังจำไปทำเรื่องพรุ่งนี้ค่ะ บ.สินมั่งคง รบกวนขอคำแนะนำด้วยนะคะ

  ตอบกลับลบ
  คำตอบ
  1. เรียกร้องได้ครับ สนใจ inbox สอบถามได้ที่ fb:Khun Chae Nut Foithong

   ลบ
 77. รบกวนสอบถามครับ คือว่า รถผมจอดไว้เฉยๆ มีคนขับมาชน ป.1 ทั้งคู่ แต่ว่า ชื่อเจ้าของรถ ไม่ใช่ชื่อผม ครับ ผมได้ซื้อรถ ต่อจากเพื่อน และยังไม่ได้ โอนเป็นชื่อตัวเอง เลยอยากถามว่า ผมสามารถ ใช้ ชือผม ยืนเรื่องค่าสินไหมทดแทน เลยได้ไหม หรือ ให้ เพื่อนที่มีชื่อเป็นเจ้าของรถ เซ็นหนังสือ มอบอำนาจ มาไห้ ผม ดำเนินการ ได้ หรือไหม ครับ หรือว่า ต้องให้เจ้าของรถ มายืนเรื่อง เองเท่านั้น ( เพื่อน ผม เข้าอยู่ ต่างจังหวัดครับ)

  ตอบกลับลบ
  คำตอบ
  1. ต้องให้เจ้าของรถเซ็นมอบอำนาจครับ

   ลบ
  2. สนใจ inbox สอบถามได้ที่ fb: sultan arnut foithong นะครับ

   ลบ
 78. รถผมโดนชนท้าย เพลาหลังหักเเม็กเเตก
  โดยที่คู่กรณีเมา ผมขับเลนขวาเเต่รถคุ่กรณีวิ่งมาด้านซ้ายโดยชนรถด้านซ้ายเเล้วก็มาชนรถผม ณ ตอนนี้รถซ่อม 5เดือน ตั้งเเต่วันที่21ตค58 จนถึงทุกวันนี้ โดยรถของคู่กรณัไม่มีประกันเเถมเมาเเล้วขับ จนถึงทุกวันนี้ คู่กรณีไม่ติดต่อไม่มาดุ โทรไปหาปิดเครื่อง ในกรณีเเบบนี้ เราสามารถ เรียกสินไหมทดเเทนได้ไหมครับ เเล้วเราจะดำเนินการเเบบไหนกับคู่กรณี ครับบบ ช่วยตอบด้วยน่ะครับ

  ตอบกลับลบ
 79. สอบถามครับ รถไม่ได้เป็น ชื่อของผม เป็นชื่อพี่สาว แต่ผมใช้รถครับ ซึ่งพี่สาวกับผมอยู่คนละที่กัน เกิดอุบัติเหตุ ผมเป็นคนขับ เป็นฝ่ายถูกชน แล้วย่างระเบิด ประกันให้ผมรับผิดชอบ 50% ในส่วนของยาง ซึ่งเราไม่ได้เป็นฝ่ายผิด จะสามารถเรียกร้องค่าขาดผลประโยชน์ในส่วนของย่าง และค่าใช้จ่ายค่าเดินทาง ระหว่างซ่อมรถได้หรือไม่ครับ ผมหรือพี่สาวต้องเป็นคนเรียกร้องครับ

  ตอบกลับลบ
  คำตอบ
  1. สนใจ inbox สอบถามได้ที่ fb: sultan arnut foithong นะครับ

   ลบ
 80. สอบถามครับ รถไม่ได้เป็น ชื่อของผม เป็นชื่อพี่สาว แต่ผมใช้รถครับ ซึ่งพี่สาวกับผมอยู่คนละที่กัน เกิดอุบัติเหตุ ผมเป็นคนขับ เป็นฝ่ายถูกชน แล้วย่างระเบิด ประกันให้ผมรับผิดชอบ 50% ในส่วนของยาง ซึ่งเราไม่ได้เป็นฝ่ายผิด จะสามารถเรียกร้องค่าขาดผลประโยชน์ในส่วนของย่าง และค่าใช้จ่ายค่าเดินทาง ระหว่างซ่อมรถได้หรือไม่ครับ ผมหรือพี่สาวต้องเป็นคนเรียกร้องครับ

  ตอบกลับลบ
 81. ปรึกษาคดีค่ะ
  พอดีเกิดอุบัติเหตุ รถจักรยานยนต์ชนกับรถเก๋ง ดิฉันเป็นฝ่ายจักรยานยน ซึ่งรถเก๋งเป็นฝ่ายผิด และเซ็นรับผิดชอบทั้งหมดซ่อมรถเรียบร้อยแล้ว แต่ดิฉันได้รับบาดเจ็บแขนหัก ไม่สามารถทำงานได้ จึงเรียกร้องค่าเสียหายกับบริษัทประกันของรถเก่ง ซึ่งทางประกันก้อยินดีจ่ายรอเอกสารใบรับรองแพทย์ และเอกสารอื่นๆทั้งหมดแล้วนั้น จนบัดนี้เป็นเวลา นับตั้งแต่วันเกิดเหตุ21 พ.ย.58 ถึงปัจจุบันดิฉันยังไม่ได้รับค่าชดเชยเลย ตามที่ตำรวจเจ้าของคดีก้อแจ้งให้ตามประกัน ตามที่คู่กรณีก้อแจ้งให้ตามที่ประกัน พอตามที่ประกัน ประกันบอกให้รอยื่นอนุมัติ ซึ่งตอนนี้ใช้เวลา 90 กว่าวันเลย โทรตามไปที่ประกันก้อบอกให้รอ 1 อาทิตย์ทุกครั้งที่โทร ตลอดระยะเวลา 90 วันแบบนี้ดิฉันควรทำอย่างไรคะ

  ตอบกลับลบ
  คำตอบ
  1. แจ้ง คปภ. เลยครับ

   ลบ
  2. ถ้าสนใจเรียกร้อง inbox สอบถามได้ที่ fb:Khun Chae Nut Foithong

   ลบ
  3. สนใจ inbox สอบถามได้ที่ fb: sultan arnut foithong นะครับ

   ลบ
 82. ขอสอบถามค่ะ ถ้าทำประกันชั้น1ไว้แต่เป็นซ่อมอู่ โดนชนและเราเป็นฝ่ายถูก ต้องการเอารถเข้าซ่อมศูนย์ แต่ประกันคู่กรณีชดเชยแค่ซ่อมอู่ สามารถเรียกร้องส่วนต่างเพื่อเข้าซ่อมศูนย์ได้ไม๊คะ
  มีเอกสารครบทุกอย่าง ยกเว้นใบเคลมของประกันคู่กรณี และมีคลิปเหตุการณ์จากกล้องในรถค่ะ

  ตอบกลับลบ
 83. ขอสอบถามค่ะ ถ้าทำประกันชั้น1ไว้แต่เป็นซ่อมอู่ โดนชนและเราเป็นฝ่ายถูก ต้องการเอารถเข้าซ่อมศูนย์ แต่ประกันคู่กรณีชดเชยแค่ซ่อมอู่ สามารถเรียกร้องส่วนต่างเพื่อเข้าซ่อมศูนย์ได้ไม๊คะ
  มีเอกสารครบทุกอย่าง ยกเว้นใบเคลมของประกันคู่กรณี และมีคลิปเหตุการณ์จากกล้องในรถค่ะ

  ตอบกลับลบ
  คำตอบ
  1. เราจะได้รับชดเชยอย่างไร อยู่ที่ประกันของฝ่ายเราครับว่าซ่อมอู่หรือซ่อมศูนย์ ดังนั้น กรณีต้องการเป็นเงินไปซ่อมศูนย์ ประกันคู่กรณีจะชดเชยตามมูลค่าซ่อมอู่ แล้วเราไปจ่ายเพิ่มเอาครับ

   ลบ
 84. ชื่อคนขับกับผู้ทำประกันคนละคนกัน จะยื่นเรื่องแทนกันได้มั้ยคะ

  ตอบกลับลบ
 85. ไม่มีสำเนาใบเครมของอีกฝ่ายทำยังไงได้ค่ะ

  ตอบกลับลบ
  คำตอบ
  1. เราขอจากประกันของเราได้ค่ะ เค้าจะมีใบเคลมของอีกฝ่าย เราก็เพิ่งของมา

   ลบ
 86. ผมเกิดอุบัติเหตุคือคู่กรณีได้มาตัดหน้าแล้วรถผมเกิดพลิกคว่ำเหตุแต่ว่ารถคู่กรณีได้ทำประกันชั้น3ผมจะเรียกร้องค่าเสียเวลากับประกันได้หรือไม่ครับ

  ตอบกลับลบ
  คำตอบ
  1. โดยทั่วไปก็เรียกร้องได้ แต่ประกันจะจ่ายเท่าไหร่นั้นขึ้นการการเจรจาหรือการฟ้องร้องครับ เนื่องจากว่าเป็นคดีแพ่ง ไม่ได้เป็นระเบียบตายตัว

   ลบ
  2. เรียกร้องได้ครับ สนใจ inbox สอบถามได้ที่ fb:Khun Chae Nut Foithong

   ลบ
  3. สนใจ inbox สอบถามได้ที่ fb: sultan arnut foithong นะครับ

   ลบ
 87. รถผมเป็นรถชื่อของพ่อผม ตอนนี้เกิดอุบัตเหตุเป็นฝ่ายถูกครับประกันคู่กรณีบอกว่ารถเสียหายมากต้องคืนทุน แล้วผมจะเรียกร้องค่าขาดรายได้ได้ไหมครับ ผมมีอาชีพเป็นเซลล์ผมหยุดงานและขาดรายได้จากการเข้าพบลูกค้าไปหลายเจ้าเลยครับจะเรียกร้องอย่างไรครับ แล้วผมจะดำเนินเรื่องแทนพ่อผมได้ไหมครับเพราะว่าพ่อผมป่วยและได้ทำใบมอบอำนาจมาให้ผมแล้วครับ รบกวนด้วยครับตอนนี้ผมไม่มีงานเงินจะไม่พอพาพ่อไปหาหมอแล้วครับ

  ตอบกลับลบ
  คำตอบ
  1. เรียกร้องได้ครับ ให้เจ้าของรถเซ็นมอบอำนาจให้เราดำเนินการ
   ถ้าสนใจ INBOX มาสอบถามได้ที่ fb:Khun Chae Nut Foithong

   ลบ
 88. - ประเด็นคุณพ่อ ถ้าไล่ผู้รับผิดชอบชดเชย จะเริ่มตั้งแต่ พรบ. และประกันคู่กรณี ถ้ายังไม่พอก็จะเป็น พรบ.และประกันฝ่ายเรา (ตามวงเงินที่ได้ในกรมธรรม์) โดยทั่วไป ทาง รพ. จะเดินเรื่องประสานกับประกันให้ (แต่บาง รพ. อาจจะไม่มีบริการนี้) ถ้ายังไม่พอรักษา ก็ต้องฟ้องร้องกันต่อครับ
  - ประเด็นรถ คงเรียกร้องขาดรายได้โดยตรงไม่ได้ครับ (เว้นแต่คุณบาดเจ็บด้วยและทำงานไม่ได้) คงเรียกร้องค่าเดินทางมากกว่า ตั้งแต่ไม่มีรถใช้ จนเขาคืนทุน (ถ้าเห็นว่าเงินคืนทุนน้อยกว่ามูลค่ารถ ก็เรียกร้องหรือฟ้องเอาจากคู่กรณีโดยตรง)

  ตอบกลับลบ
 89. สอบถามหน่อยค่ะ คือแฟนขับรถประสบอุบัติเหตุเอง เลยนำรถเข้าซ่อมที่อู่เป็นเวลา 2 เดือนแล้วคะ ในกรณีนี้เราสามารถที่จะให้บริษัทประกันจ่ายค่าชดเชยในการที่เราไม่มีรถใช้ได้ไหมคะ เพราะปกติตอนแรกเราใช้รถในการขายของตามตลาดนัด

  ตอบกลับลบ
  คำตอบ
  1. กรณีขับแล้วเป็นฝ่ายผิดเองไม่สามารถเรียกร้องได้ครับ

   ลบ
 90. สอบถามหน่อยค่ะ คือแฟนขับรถประสบอุบัติเหตุเอง เลยนำรถเข้าซ่อมที่อู่เป็นเวลา 2 เดือนแล้วคะ ในกรณีนี้เราสามารถที่จะให้บริษัทประกันจ่ายค่าชดเชยในการที่เราไม่มีรถใช้ได้ไหมคะ เพราะปกติตอนแรกเราใช้รถในการขายของตามตลาดนัด

  ตอบกลับลบ
 91. ถ้าเราถูกชน ทำให้ได้รับบาดเจ็บ ทำให้ไม่สามารถไปเซ็นสัญญาทำธุรกิจได้ สามารถเรียกร้องได้มั้ยครับ

  ตอบกลับลบ
 92. อยากทราบว่าถ้ากรณีขับรถชนกับคู่กรณี แต่เราคือฝ่ายถูก ประกันยอมซ่อมรถให้ค่ะ แต่ต้องวิ่งขายของทุกวัน เขาซ่อมนานหลายเดือนแล้วยังไม่ได้ค่ะ โดยขอยืมรถคนอื่นมาใช้ก่อน เรามีสิทธิ์ เรียกค่าอะไรได้บ้างคะ

  ตอบกลับลบ
  คำตอบ
  1. สนใจ inbox สอบถามได้ที่ fb: sultan arnut foithong นะครับ

   ลบ
 93. ขออนุญาตเจ้าของเพจนะครับ
  ท่านใดสนใจเรียกร้องค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ โดยการยื่นฟ้องอนุญาโตตุลาการ ที่ คปภ.ติดต่อมาได้ที่ inbox สอบถามได้ที่ fb: sultan arnut foithong นะครับ
  ขอบคุณเจ้าของเพจมากครับ

  ตอบกลับลบ
 94. ขออนุญาตเจ้าของเพจนะครับ
  ท่านใดสนใจเรียกร้องค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ โดยการยื่นฟ้องอนุญาโตตุลาการ ที่ คปภ.ติดต่อมาได้ที่ inbox สอบถามได้ที่ fb: sultan arnut foithong นะครับ
  ขอบคุณเจ้าของเพจมากครับ

  ตอบกลับลบ
 95. สอบถามหน่อยค่ะรถเกิดอุยัติเหตุโดยคู่กรณีฝ่าไฟแดงมาชนและทางคู่กรณีรับผิดเราเป็นฝ่ายถูก เหตุเกิด 11เม.ย.59และประกันออกใบเคลมและนำรถเข้าซ่อมวันนั้นเลย แต่ในใบเสนอราคาของศูนย์ซ่อมระบุนำเข้า 2มิ.ย.59 และระบุเกิดเหุต 11 เม.ย.59 อย่างนี้หมายความว่ายังไง และจะมีผลกับการขอค่าขาดประโยช์จากคู่กรณีมั้ยค่ะ

  ตอบกลับลบ
 96. รถไม่ใช่ชื่อเราแต่มีเอกสารการโอนกรรมสิทธิ์เบิกค่เสียหายได้ป่าวครับ ขอบคุณครับแต่ประกันบอกว่าต้องจ่ายกับเจ้าของรถเท่านั้น

  ตอบกลับลบ
 97. รบกวนสอบถามค่ะ
  รถถูกชนวันที่ 31 มกราคม 2559 ซ่อมเสร็จได้รับรถวันที่ 3 กรกฎาคม 2559 ซ่อมศูนย์ค่ะ
  ระยะเวลา 154 วัน ทำเรื่องไปที่ธนชาติ ไ้ด้รบการติดต่อกลับมาว่าให้ได้แค่ 60 วันเท่านั้น
  โดนอ้างว่าซ่อมไม่หน้าถึง 154 วัน แต่ทางศูยน์ฮอนด้าได้มีการซ่อมจริง เพราะรถที่ชนค่อยข้างหนักต้องทำสี ตัวถัง ช่วงล่าง เอาง่ายๆ ช่วงหน้าพังหมดยกเว้นเครื่องยนต์กับกล่อง ค่ะตอนนี้ได้ทำเรื่อง แจ้งไปที่ คปภ. แล้วค่ะ หากตกลงกันไม่ได้ ต้องทำยังไงต่อค่ะ

  ตอบกลับลบ
 98. รบกวนสอบถามค่ะ
  เรื่องเกิดขึ้นเมือวานนี้เองค่ะคือว่าเช่ารถมาขับเที่ยวกันเองค่ะ เช่ามาวันละ3000บาทต่อวันเป็นเวลาสิบกว่าวัน มากับสามีแบะลูกสาวชาวต่างชาติค่ะ คือว่าจอดรถติดไฟแดงอยู่ รถสิบล้อมาแล้วเบรคไม่ทันชนท้ายพังยับค่ะ แต่ไม่มีใครเป็นอะไร คือว่าเรืองของเรืองเราจะเรียกสินใหมได้ใหม แล้วอีก1อาทิตย์ก้อจะเดินทางกลับแล้ว ใจจริงอยากจะเรียกกับคนขับสิบล้อมากกว่า เพราะขับรถประมาดมากแต่เขามีประกัน ใครพอจะมีอะไรแนะนำบ้างใหมค่ะในกรณีของเราค่ะ

  ตอบกลับลบ
 99. มีแบบฟรอม์ไหมคับรบกวนขอแบบฟรอม์ได้ไหม

  ตอบกลับลบ
 100. รถถูกชน ต้องใช้รถในการทำงาน ใข้เวลาซ่อมเกือบเดือน จะเรียกค่าเสียเวลายังไงดีค่ะ เนื่องจากคู่กรณีไม่มีประกันค่ะ

  ตอบกลับลบ